Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Aineiston esittely

Ohjeet käyttäjille

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Tieteellisten aikakauslehtien kirjasto Peri+ avattu

Tieteellisten aikakauslehtien kirjasto Peri+ on avattu osoitteessa: http://digi.lib.helsinki.fi/aikakausi/secure/main.html.

Peri+ sisältää tieteellisten lehtien vuosikertoja takautuvasti lehden ensimmäisestä ilmestymisvuodesta lähtien. Tässä vaiheessa mukana ovat Historiallinen Aikakauskirja (vuosilta 1903-1999) ja Suomi-lehti (vuosilta 1841-1938). Historian tutkimukseen, suomalaisuuteen, suomen kieleen ja suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvää materiaalia on selattavissa yhteensä noin 110 000 sivua. Aineistoa kartutetaan vähitellen.

Peri+:n kautta saataville tuleva takautuva aineisto ja Elektran tarjoama tuoreempi materiaali sisältyvät samaan Linnea-palvelujen kanssa solmittavaan sopimukseen. Vuonna 2004 Peri+ on käytettävissä konsortiokohtaisten lisenssisopimusten kautta mm. yleisissä kirjastoissa ja useimmissa yliopistoissa.

Päivitetty 15.1.2004 / kk-elektra[at]helsinki.fi