Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Kansi

Jari Ojala: Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa.

Purjemerenkulun kannattavuus ja tuottavuus 1700-1800-luvulla

Bibliotheca historica n:o 40

ISSN 1238-3503
ISBN 951-710-106-0 (painettu versio)
ISBN 951-45-8578-X (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa,
452 sivua.

Summary in English, PDF, 59 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017).

Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Filosofian lisensiaatti Jari Ojalan Suomen historian väitöskirja Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa. Purjemerenkulun kannattavuus ja tuottavuus 1700-1800-luvulla esitettiin tarkastettavaksi 28.5.1999 Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä oli professori Yrjö Kaukiainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Toivo Nygård.

Jyväskylän yliopiston tiedote väitöksestä

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Väitöksiä Jyväskylän yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ]