Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Kansikuva: Ia Savolainen

Terttu Nupponen: Arkkitehdit, sota ja yhdyskuntasuhteiden hallinta.

Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelma tilansäätelyprojektina

Bibliotheca historica n:o 52

ISSN 1238-3503
ISBN 951-746-167-4 (painettu versio)
ISBN 951-45-8590-9 (elektroninen versio)
Hinta: 160 markkaa,
304 sivua.

Summary in English, PDF, 37 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

YTL Terttu Nupposen sosiologian väitöskirjan Arkkitehdit, sota ja yhdyskuntasuhteiden hallinta. Alvar Aallon Kokemäkijokilaakson aluesuunnitelma tilansäätelyprojektina. tarkastustilaisuus oli 7.4.2000 Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjinä olivat professori Timo Järvikoski (Oulun yliopisto) ja dosentti Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto) sekä kustoksena oli prof. Martti Siisiäinen.

Jyväskylän yliopiston tiedote väitöksestä

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Väitöksiä Jyväskylän yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ]