Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Marjo Mela:
Latvian virolaiset

Historia, kieli ja kulttuuri.

Bibliotheca historica 69

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-301-4 (painettu versio)
ISBN 951-45-9654-4 (elektroninen versio)
213 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Humanistisessa tiedekunnassa esitetään keskiviikkona 29.8.2001 kello 12.00 päärakennuksessa, auditorio XII, Unioninkatu 34, tarkastettavaksi FL Marjo Melan väitöskirja "Latvian virolaiset. Historia. Kieli ja kulttuuri." [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu yleisen historian alaan.

Vastaväittäjänä on dos, FT Lembit Vaba (Tallinnan pedagoginen yliopisto) ja kustoksena prof. Markku Peltonen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ] [ Arto ]