Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Anne Mäkinen: Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939

Bibliotheca historica 53

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-171-2 (painettu versio)
ISBN 951-45-8599-2 (elektroninen versio)
257 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin keskiviikkona 24.5.2000 kello 12.00 yliopiston päärakennuksen auditoriumissa XII, Unioninkatu 34, tarkastettavaksi FL Anne Mäkisen väitöskirja "Suomen valkoinen sotilasarkkitehtuuri 1926-1939". [Ks. tiedote]

Tutkimus kuuluu taidehistorian alaan.

Vastaväittäjänä oli dosentti Pekka Korvenmaa Taideteollisesta korkeakoulusta ja kustoksena professori Renja Suominen-Kokkonen.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuusta 2000 lähtien ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]