Elektra - kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa

Elektra-haku

Arto-haku

Aineiston esittely

Ohjeet käyttäjille

Ohjeet julkaisijoille

Yhteystiedot

Projektin arkisto

På svenska

In English

Elektroniseen julkaisemiseen liittyviä hankkeita
Projects related to electronic publishing

Kotimaisia hankkeita / Finnish projects

Ulkomaisia hankkeita / Foreign projects

European Union - Telematics for Libraries

 • BAMBI, Better Access to Manuscripts and Browsing Images
 • BIBDEL, Libraries without Walls: the delivery of Library Services to Distant Users
 • CANDLE, Controlled Access to Digital Libraries in Europe
 • COPINET, Billing System for Open Access Networked Information Resources
 • DEBORA, Digital access to books of the Renaissance
 • DIEPER, DIgitised European PERiodicals
 • EDIL, Electronic Document Interchange between Libraries
 • ELISE, Electronic Library Image Service for Europe
 • ELISE II, Electronic Library Image Service for Europe - Phase II
 • ELSA, Electronic Library SGML Applications
 • EULER, European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences
 • HYPERLIB, Hypertext Interfaces to Library Information Systems
 • LIBERATION, Libraries: Electronic Remote Access to Information over Networks
 • VILIB, Virtual Library

Other projects

Päivitetty 25.2.2002 / Jyrki Ilva