Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Eija Lähteenmäki:
Ruotsin suomalaismetsien synty ja savolainen liikkuvuus vanhemmalla Vaasa-kaudella

Bibliotheca historica 77
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-372-3 (painettu versio)
ISBN 951-746-486-X (elektroninen versio)
212 sivua
Hinta: 27 euroa.

Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin perjantaina 5.4.2002 kello 12 tarkastettavaksi FL Eija Lähteenmäen Suomen historian väitöskirja "Ruotsin suomalaismetsien synty ja savolainen liikkuvuus vanhemmalla Vaasa-kaudella". [Ks. Tiedote]

Vastaväittäjänä toimi valtionarkistonhoitaja Kari Tarkiainen (Kansallisarkisto) ja kustoksena professori Antero Heikkinen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee riiputusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Joensuun yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]