Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Jukka Kokkonen:
Rajaseutu liikkeessä

Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan (1650-1712)

Bibliotheca historica 79
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-431-2 (painettu versio)
ISBN 951-746-489-4 (elektroninen versio)
439 sivua
Hinta: 27 euroa.

Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 23.11.2002 klo 12 tarkastettavaksi FM Jukka Kokkosen Suomen historian väitöskirja "Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan (1650-1712)".
[Ks. Tiedote]

Väitöstilaisuudessa vastaväittäjinä toimivat dosentit Kimmo Katajala (Joensuun yliopisto) ja Jorma Keränen (Jyväskylän yliopisto) sekä kustoksena professori Antero Heikkinen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee riiputusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Joensuun yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]