Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Jussi Koivuniemi:
Tehtaan pillin tahdissa

Nokian tehdasyhteiskunnan sosiaalinen järjestys 1870-1939.

Bibliotheca historica 64

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-231-X (painettu versio)
ISBN 951-45-9651-X (elektroninen versio)
263 sivua
Hinta: 160 markkaa.

FL Jussi Koivuniemen Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja "Tehtaan pillin tahdissa. Nokian tehdasyhdyskunnan sosiaalinen järjestys 1870-1939" tarkastettiin 2.12.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1. [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu Suomen historian alaan.

Vastaväittäjänä toimi professori Pauli Kettunen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Pertti Haapala..

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. ELEKTRA-tietokanta on käytössä Suomen yliopistoissa, ammattikorkeakoulussa ja useissa tutkimuslaitoksissa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Tampereen yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]