Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Eija Kettunen-Hujanen:
Elämän pakkoraossa vai matkalla vaurauteen

Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta 1918-1930 muuttaneiden siirtolaisten sopeutuminen Kanadaan

Bibliotheca historica 58

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-188-7 (painettu versio)
ISBN 951-45-8595-X (elektroninen versio)
235 sivua
Hinta: 160 markkaa

Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin 2.9.2000 kello 12 (sali C2) tarkastettavaksi FL Eija Kettunen-Hujasen väitöskirja "Elämän pakkoraossa vai matkalla vaurauteen - Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta 1918-1930 muuttaneiden siirtolaisten sopeutuminen Kanadaan".

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Tutkimus kuuluu Suomen historian alaan.

Vastaväittäjänä oli prof. Auvo Kostiainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Antero Heikkinen

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Joensuun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]