Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Piirros porvarin pilvilinnan romuttamisesta. Teinilehti 11/1973

Paavo Kärenlampi:
Taistelu kouludemokratiasta.

Kouludemokratian aalto Suomessa.

Bibliotheca Historica 37

ISSN: 1238-3503
ISBN: 951-710-099-X (painettu versio)
ISBN: 951-45-8574-7 (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa.
264 sivua.


Summary in English, HTML, 23 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 20.3.1999 kello 10 Porthanian salissa PIII, Yliopistonkatu 3, tarkastettavaksi FL Paavo Kärenlammen väitöskirja "Taistelu kouludemokratiasta. Kouludemokratian aalto Suomessa". Tutkimus kuuluu Suomen ja Skandinavian historian alaan. Vastaväittäjänä oli professori Martti Kuikka ja kustoksena professori Juha Siltala.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen esittelyt ] [ Ajankohtaista Helsingin yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]