Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Markku Kangaspuro:
Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta.

Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä vuosina 1920-1939.

Bibliotheca historica 60

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-213-1 (painettu versio)
ISBN 951-45-8598-4 (elektroninen versio)
402 sivua
Hinta: 160 markkaa.

Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin perjantaina 27.10.2000 kello 12.00, salissa C2, tarkastettavaksi FL Markku Kangaspuron väitöskirja "Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta. Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä vuosina 1920-1939". [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu yleisen historian alaan.

Vastaväittäjänä oli professori Seppo Hentilä Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Antero Heikkinen.

Teos on julkaistu sarjassa Bibliotheca Historica.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuusta 2000 lähtien ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Joensuun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]