Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2000

Mika Kallioinen:
Kauppias, kaupunki, kruunu

Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle

Bibliotheca historica 59

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-202-6 (painettu versio)
ISBN 951-45-8596-8 (elektroninen versio)
344 sivua
Hinta: 160 markkaa

Lauantaina 16. syyskuuta 2000 klo 12 esitettiin Turun yliopistossa Tauno Nurmela -salissa (päärakennus, Yliopistonmäki) julkisesti tarkistettavaksi fil.lis. Mika Kallioisen Suomen historian väitöskirja "Kauppias, kaupunki, kruunu. Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle".

Virallisena vastaväittäjänä toimi prof. Jouko Vahtola Oulun yliopistosta ja kustoksena prof. Ilkka Mäntylä.

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Turun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]