Joensuun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Kim Kaarniranta:
"Elämää rahaa käärien ja velkoen"

Pohjois-Karjalan maaseudun sekatavarakauppiaat ja heidän velallisensa 1860- ja 1870-luvuilla

Bibliotheca historica 70
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-302-2 (painettu versio)
ISBN 951-45-9655-2 (elektroninen versio)
272 sivua
Hinta: 27 euroa.

Joensuun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin lauantaina 13.10.2001 kello 12.00 salissa C2 tarkastettavaksi FL Kim Kaarnirannan Suomen historian väitöskirja "Elämää rahaa käärien ja velkoen. Pohjois-Karjalan maaseudun sekatavarakauppiaat ja heidän velallisensa 1860- ja 1870-luvuilla" [Ks. Tiedote]

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimi professori Matti Peltonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Antero Heikkinen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Joensuun yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]