Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Kansi

Pasi Ihalainen: The Discourse on Political Pluralism in Early Eighteeth-Century England

A Conceptual Study with Special Reference fo Terminology of Religious Origin

Bibliotheca historica n:o 36

ISSN: 1238-3503
ISBN: 951-710-100-7 (painettu versio)
ISBN: 951-45-8575-5 (elektroninen versio)
Hinta: 140 markkaa,
375 sivua.

Summary in English, HTML, 26 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017).

Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

FL Pasi Ihalaisen väitöskirja The Discourse on Political Pluralism in Early Eighteenth-Century England: A Conceptual Study with Special Reference to Terminology of Religious Origin (Poliittisesta moniarvoisuudesta 1700-luvun alun Englannissa käyty keskustelu) esitettiin 27.3.1999 tarkastettavaksi Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä oli tohtori G.M. Ditchfield, University of Kent at Canterbury, Iso-Britannia, ja kustoksena yleisen historian professori Seppo Zetterberg.

Jyväskylän yliopiston hallinnon tiedote väitöksestä

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Väitöksiä Jyväskylän yliopistossa ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]