Turun yliopiston Humanistisen tiedekunnan väitöksiä 1999

Cover design by Juha J. Hiltunen

Juha Hiltunen: Ancient Kings of Peru

The Reliability of the Chronicle of Fernando de Montesinos; Correlating the Dynasty Lists with Current Prehistoric Periodization in the Andes.

Bibliotheca Historica 45
ISBN: 951-710-112-0 (painettu versio)
ISBN 951-45-8582-8 (elektroninen versio)
ISSN: 1238-3503
Hinta: 140 markkaa
511 sivua

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017).

Conclusion (PDF) 355 Kb

Perjantaina 24. syyskuuta 1999 kello 12 esitettiin Turun yliopistossa Tauno Nurmela -salissa (päärakennus, Yliopistonmäki) julkisesti tarkastettavaksi fil. maist. Juha Jarmo Hiltusen väitöskirja "Ancient Kings of Peru. The Reliability of the Chronicle of Fernando de Montesinos; Correlating the Dynasty Lists with Current Prehistoric Periodization in the Andes." (Perun muinaiset kuninkaat. Fernando de Montesinosin kronikan luotettavuus; kuningasluetteloiden yhteensovittaminen Andien alueen uusimman esihistoriallisen aika-jaksotuksen kanssa.) Virallisina vastaväittäjinä toimivat Dr. Richard P. Schaedel (The University of Texas at Austin) ja Dr. Thomas McElwain (Tukholman yliopisto) sekä kustoksena prof. Kari Immonen.

Väitös kuuluu kulttuurihistorian alaan.

Turun yliopiston tiedote väitöksestä

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

Elektronisen PDF-tiedoston lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader-ohjelma. Se on ilmaisohjelma, jonka saa esim. oheisen linkin kautta. Väitöskirjasta voidaan ladata luettavaksi myös sivu kerrallaan. Ks. ohje.

Hae Adobe Acrobat Reader-ohjelma

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Turun yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]