Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan väitöksiä 1998

Valokuvat vas. oik.:Suon raivaus. Eino Mäkinen. Lapua 1939. SEA. Kalapäivät Lahdessa. Museovirasto.
Myymälä 1950-luvulla. Sirkka-Ilona Bengts.

Visa Heinonen: Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki

Bibliotheca historica 33

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-710-080-9 (painettu versio)
ISBN 951-45-8566-6 (elektroninen versio)
445 sivua
Hinta: 140 markkaa

Summary in English, HTML, 26 Kb

Väitöskirjan painetun version voi ostaa kirjakauppa Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki, puh. 09-635 177, telefax 09-635 017). Helsingissä kirjaa myyvät lisäksi Akateeminen, Suomalainen ja Yliopistokirjakauppa (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki).

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa esitettiin 8.6.1998 kello 12 (Yliopiston päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33) tarkastettavaksi VTL Visa Heinosen väitöskirja "Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki. Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1900-luvun Suomessa". Tutkimus kuuluu talous- ja sosiaalihistorian alaan. Vastaväittäjinä olivat professori Kaj Ilmonen Jyväskylän yliopistosta ja apulaisprofessori Matti Peltonen. Kustoksena oli professori Riitta Hjerppe.

Väitöskirjan elektroniseen versioon voi ripustusajan jälkeen tutustua ELEKTRA-konsortion jäsenlaitosten verkkoon kuuluvilta koneilta. Huhtikuussa 2000 ELEKTRA-tietokanta on käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja VTT Tietopalvelussa. Yliopistokäyttö on FinELib-sopimuksen ansiosta käyttäjille maksutonta.

Elektronisen PDF-tiedoston lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader-ohjelma. Se on ilmaisohjelma, jonka saa esim. oheisen linkin kautta. Väitöskirjasta voidaan ladata luettavaksi myös sivu kerrallaan. Ks. ohje.

Hae Adobe Acrobat Reader-ohjelma

[ Väitöskirjojen luettelo ] [ Helsingin yliopisto ] [ ELEKTRA-palvelu ] [ HELKA-tietokanta ]