Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan väitöksiä 2001

Pertti Hartikainen:
Hugo Österman

Sotaväen päällikkö - rakentaja ja puolustaja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 855

ISSN 0355-1768 (painettu versio)
ISBN 951-746-336-7 (painettu versio)
ISBN 951-45-9659-5 (elektroninen versio)
455 sivua
Hinta: 30 euroa (178,37 markkaa).

Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa esitettiin lauantaina 1.12.2001 kello 10.00 päärakennuksen pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33, tarkastettavaksi VTM Pertti Hartikaisen väitöskirja "Hugo Österman, sotaväen päällikkö - rakentaja ja puolustaja." [Ks. Tiedote]

Väitöskirja kuuluu poliittisen historian alaan.

Vastaväittäjinä olivat dos. Kari Selén ja dos. Ilkka Seppinen sekä kustoksena prof. Seppo Hentilä.

Teos on julkaistu sarjassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Elektran väitöskirjat ] [ Arto-tietokanta ] [ Helsingin yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]