Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Riikka Forsström:
Possible Worlds

The Idea of Happiness in the Utopian Vision of Louis-Sébastien Mercier

Bibliotheca historica 75
ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-355-3 (painettu versio)
ISBN 951-746-485-1 (elektroninen versio)
326 sivua
Hinta: 27 euroa.

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitettiin perjantaina 15.3.2002 kello 12 tarkastettavaksi FL Riikka Forsströmin kulttuurihistorian väitöskirja "Possible Worlds. The Idea of Happiness in the Utopian Vision of Louis-Sébastien Mercier". [Ks. Tiedote]

Virallisena vastaväittäjänä toimi prof. Paul K. Alkon, University of Southern California, USA ja kustoksena prof. Kari Immonen.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee riiputusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Arto ] [ Elektran väitöskirjat ] [ Turun yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]