Sisältö
Nimiösivu
ESIPUHE
TIIVISTELMÄ
1. JOHDANTO
1.1. Tavoitteet ja tehtävät
1.2. Osallistujat ja vastuut
1.3. Resurssit, organisointi ja toteutus
2. PROJEKTIN TULOKSET
2.1. Yhteydet julkaisijoihin ja aineiston hankinta
2.2. Aineiston käsittely
2.3. Aineiston välitys
2.4. Palvelun käyttökokemuksia
2.5. Yhteenveto tuloksista ja hyödyistä
2.6. Yhteydet muihin hankkeisiin
3. LISENSSISOPIMUKSET
3.1. Tekijänoikeusratkaisut Elektra II-projektissa
4. JATKOHANKE
5. JULKAISUJEN VERKKOVÄLITYKSEN RATKAISUMALLEJA
5.1. Tekniikka
LIITTEET