Toimittanut Petri Heliniemi

 

ELEKTRA II -
Elektroninen julkaiseminen
ja julkaisujen verkkovälitys

Projektin loppuraportti

Helsingin yliopiston kirjasto
Kirjastotoimen verkkopalvelut
Helsinki 2000
ISBN 951-9489-4 (HTML)

 

 

 

 

Painettu versio:
Elektra II - Elektroninen julkaiseminen
ja julkaisujen verkkovälitys: projektin
Loppuraportti / toim. Petri Heliniemi.
- Helsinki : Helsingin yliopiston kirjasto,
Kirjastotoimen verkkopalvelut, 2000
(Helsinki, Yliopistopaino).
ISBN: 951-9487-8 (nid.)

Kansi: Harri Heikkilä

ISBN: 951-9487-8 (nid.)
ISBN 951-9488-6 (PDF)
ISBN 951-9489-4 (HTML)
Helsingin yliopiston kirjasto
Helsinki 2000