Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu

4 JATKOHANKE

ELEKTRA-projektissa on ollut tavoitteena toteuttaa kotimaisen tieteellisen artikkeliaineiston julkaisupalvelu kustannusvastaavuuteen pyrkien. Projektin kakkosvaiheen loppuessa on voitu todeta, että ELEKTRAn kehittäminen on vielä kesken eikä se laadultaan ja laajuudeltaan vielä vastaa niitä vaatimuksia, joita sille voitaisiin asettaa, jotta se kiinnostaisi käyttäjiä laajemmin  tiedeyhteisössä ja löytäisi käyttäjiä myös tiedeyhteisön ulkopuolella.

Projektin osallistujat ovat arvioineet, että ELEKTRA-palvelun kehittämiseksi tarvitaan noin  kahden vuoden lisäaika, jonka kuluessa lehtien julkaisuprosessia kehitetään TSVn, lehtien ja HYKn yhteistyönä. Tavoitteena on selvittää julkaisuprosessit ja integroida ELEKTRAn tuotanto nykyistä kiinteämmin lehtien tuotanto-prosessiin. Näin lehdet voivat toimittaa aineistoa joustavasti sekä ELEKTRA-tietokantaan että julkaista sen joko painettuna tai elektronisesti. ELEKTRA sopii näin ollen hyvin osaksi sekä tieteellisten seurojen elektronisen julkaisemisen että Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoamien digitointipalvelujen kehittämistä.

ELEKTRA PROssa projektin vetovastuu siirtyy Tieteellisten seurain valtuuskunnalle. Tätä on pidetty välttämättömänä yhteistyön kiinteyttämiseksi lehtijulkaisijoiden kanssa. Helsingin yliopiston kirjasto on edelleen partnerina projektikonsortiossa, ja tuotanto- ja jakelu voi jatkossakin tapahtua HYKssä. Kopiosto vastaa osaltaan edelleen tekijänoikeusasioiden hallinnoinnista  ja tietokannan lisensiointisopimuksista.

ELEKTRA PROn tavoitteena on

ELEKTRA PRO on saanut rahoitusta opetusministeriön Tietoyhteiskunta-rahoista 200 000 mk. Lisärahoitusta on haettu Suomen Akatemialta. Tekijänoikeuskorvaukset sekä kustantaja- että tekijäpuolelle hoidetaan tietokannan lisensioinnista saaduilla tuloilla. Kansallisen elektronisen kirjaston (FinELib) kautta on tehty esisopimus tietokannan käytöstä yliopisto- ja korkea-kouluverkoissa jaksolle 1.4.2000 – 31.12.2001. Tämän sopimuksen tuotto on 300 000 mk. Lisenssineuvottelut tietokannan käytöstä myös ammattikorkeakouluissa ovat käynnissä.


Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu