Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan väitöksiä 2002

Sari Autio:
Suunnitelmatalous Neuvosto-Karjalassa 1928-1941

Paikallistason rooli Neuvostoliiton teollistamisessa

Bibliotheca historica 71

ISSN 1238-3503 (painettu versio)
ISBN 951-746-340-5 (painettu versio)
ISBN 951-45-9656-0 (elektroninen versio)
398 sivua
Hinta: 29 euroa.

Tampereen yliopiston humanistisessa tiedekunnassa esitetään lauantaina 19.1.2002 kello 12.00 tarkastettavaksi FL Sari Aution väitöskirja "Suunnitelmatalous Neuvosto-Karjalassa 1928-1941. Paikallistason rooli Neuvostoliiton teollistamisessa." Paikkana Tampereen yliopiston päärakennus, ls. AI, Kalevantie 4. [Ks. Tiedote]

Tutkimus kuuluu yleisen historian alaan.

Vastaväittäjänä on professori (emeritus) Sune Jungar ( Åbo Akademi), kustoksena professori Marjatta Hietala.

Väitöskirjan painettua versiota myyvät mm. SKS:n kirjamyymälä, Tiedekirja ja Granum.

Väitöskirjan elektroniseen versioon pääsee ripustusajan jälkeen käsiksi Arto-tietokannan kautta. Arto-tietokannan ja Elektra-aineiston käyttö edellyttää sopimusta. Vuonna 2002 Elektra-aineisto on käytössä mm. Suomen yleisissä kirjastoissa, ammattikorkeakouluissa ja useimmissa yliopistoissa.

[ Elektran väitöskirjat ] [ Arto ] [ Tampereen yliopisto] [ Suomalaisen kirjallisuuden seura ]